header

Home

Welkom op onze website!

Boerboom Taxaties o.z. houdt zich uitsluitend bezig met het taxeren van onroerende zaken. Ons bureau maakt daarbij alleen gebruik van gecertificeerde taxateurs.

Wij kunnen u een taxatie aanbieden tegen aanzienlijk lagere kosten dan andere taxateurs. Dit kunnen wij bewerkstelligen door onze kleinschaligheid en flexibiliteit van werken. Door de kennis en ervaring van de taxateur komt de kwaliteit van de taxatie absoluut niet in het geding.

Aangezien wij geen belang hebben bij het bemiddelen of financieren van onroerende zaken, kunnen wij onafhankelijk opereren. Die onafhankelijkheid vinden wij uitermate belangrijk voor het verkrijgen van een objectief waardeoordeel.

Logo_NWWI
Chris Boerboom
Boerboom Taxaties